Piyasa Fiyatı :  200,00    
140.00

Siparişleriniz 1 - 3 gün içerisinde kargoya verilir.

Kargo Bilgilerinizi; Siparişiniz kargoya verildiği gün saat 21:00'dan sonra "Sipariş Takibi" menüsünden online olarak kontrol edebilirsiniz.

Kapıda ödeme bedeli 5,00 TL'dir.

Sepetinizin toplamı 85,00 TL altında ise sabit kargo ücreti sadece 5,00 TL'dir.

Kampanyalı Kitap ! Bu Kitap İçin Kargo Ücreti Ödemezsiniz !
 

 KÜLLİYAT

İdari Hakimlik Hukuk - İktisat - Maliye Modüler Soru Bankası Seti 2016
 
Anayasa Hukuku 1053 soru 
 
İdare Hukuku 1905 soru 
 
İdari Yargılama Hukuku 786 soru 
 
Medeni Hukuk 825 soru 
 
Borçlar Hukuku  418 soru

Ceza Hukuku  251 soru 

Medeni Usul Hukuku 262 soru 
 
İktisat 259 soru

Vergi Usul Hukuku ve Türk Vergi Sisteminde  Vergi Hukuku 559 soru 

Maliye 156 soru
 
Toplam 6474 soru
 
 
NEDEN KÜLLİYAT ?

  Son dönemde mevzuat dünyamızda başta Anayasa olmak üzere birçok kanunda baş döndürücü radikal değişim ve dönüşüm sürecinde bulunmaktayız. Külliyat Hukuk Soru Bankası ekibi olarak tarafımızca tüm bu değişiklikler çok titiz ve özenli bir şekilde takip edilmekte, merkezi sınav sistemi tarafından sorulma ihtimali olan konularda
güncel sorular hazırlanmaktadır.

  Bu bağlamda, aşağıdaki yasal düzenlemelere göre kitapta yer alan sorular güncellenmiş ve yeni sorular eklenmiştir. Ayrıca kitabımızın bu baskısında 210 sorudan oluşan ve ağırlıklarına göre kolaydan zora doğru giden üç ayrı deneme testi de okuyucunun kullanımına sunulmuştur.
 
 2.9.2016 tarihli 674 sayılı KHK
 22 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK
 6706 sayılı Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İş Birliği Kanunu
 31 Temmuz 2016 tarih ve 669 sayılı KHK
 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kurumu Kanunu
 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu
 20/5/2016 Tarihinde 6718/1 Sayılı Kanun ile 1982 Anayasasına eklenen Geçici 20. Madde
 6639 Sayılı bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 Kamuoyunda İç Güvenlik Yasası olarak bilinen 6638 Sayılı Kanun
 6637 Sayılı bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 6572 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 6570 Sayılı İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu
 6569 Sayılı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun
 6552 Sayılı İş Kanunu ile Bazı KHK’larda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
 6550 Sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun
 6545 Sayılı Türk Ceza Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 6532 Sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri Ve Milli İstihbarat Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 6529 Sayılı Temel Hak ve Hürriyetlerin geliştirilmesi Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 6528 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu İle Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 6527 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 6526 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 6525 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 6519 Sayılı Askerlik Kanunun İle Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 6518 Sayılı aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 6514 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 6504 Sayılı Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 6496 Sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 6495 sayılı Bazı Kanun ve kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 6494 sayılı Yargı Hizmetleri ile ilgili Olarak Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 6460 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 6459 sayılı İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Bağlamında Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 6447 Sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
 6427 Sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanunu İle Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 6411 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu İle Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 6332 sayılı İnsan Hakları Kurumu Kanunu
 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu
 6284 sayılı Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Hakkında Kanun
 6360 sayılı Onüç ilde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun
 6487 sayılı “Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
 4.4.2012 sayılı ve 6289 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Toplu Sözleşme Kanunu
 19.01.2012 tarih ve 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu
 17.3.2011 tarih ve 6214 sayılı Anayasa Değişikliği Kanunu
 30.03.2011 tarih ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun
 31.3.2011 tarih ve 6217 sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 9.2.2011 tarih ve 6110 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Torba Kanun) (657 sayılı DMK’ya getirdiği değişiklikler çerçevesinde)
 11.12.2010 tarih ve 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu
 7.5.2010 tarih ve 5982 sayılı ve 2010 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
 8.4.2010 tarih ve 5980 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
 633-641 sayılı yeni bakanlıkların kurulmasına ilişkin KHK’lar
 03.6.2011 tarihli ve 643 sayılı 3046 Sayılı Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair KHK ile 03.06.2011 tarihli ve 633-642 sayılı KHK'lar
 642 sayılı Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi ile Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK
 643 sayılı 3046 Sayılı Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair KHK
 26.8.2011 tarih ve 28037 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 8.8.2011 tarih ve 350 sayılı Danıştay Kanunu’na Getirilen Değişikliklere İlişkin KHK
 07.07.2011 Tarihli İkili Kararname
 4721 sayılı TMK’nın 303. Maddesinin ikinci fıkrasının iptaline ilişkin Anayasa Mahkemesi 27.10.2011 tarihli kararı
 2525 sayılı Soyadı Kanununun 4. Maddesinin ikinci fıkrasının iptaline ilişkin Anayasa Mahkemesi’nin 8.12.2011 tarihli kararı
 12.1.2011 tarih ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu
 22.7.2010 tarih ve 6008 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 8.12.2010 tarih ve 6086 sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,
 16.02.2012 tarihli HMK’nın 3. Maddesinin iptaline ilişkin Anayasa Mahkemesi Kararı
 Anayasa Mahkemesinin 13.11.2014 tarih ve E.:2014/172, K.:2014/170 sayılı kararı
 
 
Külliyat Hukuk Soru Bankasını Hazırlamaktaki Temel Amaçlarımız:
- Her dersle ilgili olarak sorulma ihtimali olan konularda ve bölümlerde ayrıntılı soru hazırlamak,

- Dersleri soru formatına sokarak soruların çözümünün tamamlanması ile birlikte tüm derslerin genel tekrarının yapılmasını sağlamak,

- Soruların cevaplandırılmasında aşırılığa kaçmayarak akıcı ve hızlı şekilde soru çözülmesini sağlamak,

- Derslerin genel tekrarının yapılması sırasında bol soru çözmek suretiyle konuların iyice pekişmesini sağlamak,

- Her dersle ilgili önem arz eden noktaların soru içinde tekrarının yapılması suretiyle akılda daha kolay kalmasını sağlamaktır.
 
 
Bu amaçlar ışığı altında:

Anayasa Hukukundan 1053 soru,
İdare Hukukundan 1905 soru,
İdari Yargılama Hukukundan 786 soru,
Medeni Hukukdan 825 soru
Borçlar Hukukudan 418 soru
Ceza Hukukundan 251 soru,
Medeni Usul Hukukundan 262 soru
İktisatdan 259 soru
Vergi  Hukuku ve Türk Vergi Sisteminden  559 soru
Maliyeden 156 soru

 
olmak üzere toplam 6474 soru hazırlanmıştır. Böylece soru çıkma ihtimali olan her konuya değinilmiş ve önemli noktalara tek tek vurgu yapılarak tüm önemli noktaların soru formatı içinde görülmesi sağlanarak akılda kalıcılığı sağlanmaya çalışılmıştır. Ayrıca bir konudan sorulabilecek maksimum soru sayısına ulaşılarak sorulmayan ve hatırlatılmayan konu bırakılmamıştır.

  Buradaki temel amacımız bir konudan bir veya iki soru sorarak bilgiyi soruların açıklamasında vermek yerine bir konudan çıkabilecek tüm soruları sorarak bilginin soru çözümü sırasında kazanılması olmuştur. Özellikle son yıllarda yapılan kurum sınavlarında çok çeşitli kanunlardan ve doğrudan kanun metninden soru sorulduğu ve bu tip
soruların belirleyici nitelik taşıdığı, öğrenilmesinin ve akılda kalıcı-lığının zor olduğu değerlendirilerek birçok kanun
metninden de soru hazırlanarak okuyucunun bilgisine sunulmuştur.

  Kariyer meslek sınavlardaki soru formatında yapılan değişikliklere göre bu kitapta çoktan seçmeli klasik sorulara, öncüllü sorulara ve yorum ve muhakeme gücünün gelişmesine katkı sağlayacak pratik çalışma şeklindeki sorulara yer verilmiştir.

  Her geçen gün daha da zorlaşan kariyer meslek sınavları için, güzel ülkemizin dört bir tarafında gecelerini gündüzlerine katarak bu meşakkatli yola baş koyan tüm öğrenci arkadaşlara canı gönülden başarılar diliyor, hazırlamış olduğumuz bu kitabın okuyucularına yararlı olmasını diliyoruz.
YAZARLAR
 • Baskı Tarihi
 • Ekim 2016
 • Baskı Sayısı
 • 2. Baskı
 • Yayınevi
 • Savaş Yayınları
 • Yazar
 • Ahmet Nohutçu
 • Sayfa Sayısı
 • --
 • Ebat
 • 19x27
 • Cilt
 • Modüler Set 9 Kitap Çanta İçeisinde
 •  
Fiyatı Düşünce E-Posta Gönder
Onayla