Örtülü Sermaye Maliye Hesap Uzmanları Derneği
Etiket Fiyatı :
70.00 
TL
Maksimum Kitap Fiyatı :
57.40
TL
Üzgünüz bu ürün stokta mevcut değildir.

75 TL Üzeri

Öngörülen Kargoya Verilme Süresi 1 - 3 İş Günü dür.

Kargo Bilgilerinizi; Siparişiniz kargoya verildiği gün saat 21:00'dan sonra"Sipariş Takibi" menüsünden kontrol edebilirsiniz.

Sepetinizin toplamı 75,00 TL altında ise sabit kargo ücreti sadece 6,90 TL'dir.

Maksimum Kitap ikinci el veya korsan ürün satışı yapmamaktadır.

Yazar
ISBN
: 9786059146326
Kitap No
: 219660
Basım Yılı
:
Baskı No
:
Syf Sayısı
:
Ebat
:

%

18
 
I. GENEL ÇERÇEVE:...........................................................................................1
 
A. Giriş:.....................................................................................................................2
 
B. Örtülü Sermayenin Vergicilikteki Konumu: ....................................................4
 
1. Vergiden Kaçınma: ...............................................................................................4
 
2. Vergiden Kaçınma Karşıtı Kurallar: .....................................................................5
 
3. Örtülü Sermayenin Şematik Konumu: ................................................................10
 
C. Örtülü Sermaye Müessesinin Doğuş Nedeni: .................................................11
 
1. Kurum Kazançlarının Kurum Ortaklarına Aktarılmasının Vergisel Sonuçları: ..12
 
2. Safi Kazanç İlkesi: ..............................................................................................14
 
3. Örtülü Sermayenin Tespiti: .................................................................................18
 
D. OECD Yaklaşımı: .............................................................................................22
 
1. Transfer Fiyatlandırması ve Çok Uluslu İşletmeler Raporu:...............................23
 
2. Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilere İlişkin Model Anlaşma: ................28
 
3. Örtülü Sermaye Raporu: .....................................................................................40
 
4. Örtülü Sermaye Düzenlemeleri - Ülke Vergi İdareleri İçin Bir Arka Plan
 
Çalışması:............................................................................................................49
 
E. Örnek Ülke Uygulamaları:...............................................................................59
 
1. Almanya Örneği:.................................................................................................59
 
2. Fransa Örneği:.....................................................................................................62
 
3. İngiltere Örneği:..................................................................................................64
 
4. Brezilya Örneği:..................................................................................................64
 
5. Güney Kore Örneği:............................................................................................65
 
6. İtalya Örneği: ......................................................................................................66
 
7. Kanada Örneği: ...................................................................................................67
 
8. Yunanistan Örneği: .............................................................................................67
 
9. Amerika Birleşik Devletleri Örneği: ...................................................................68
 
10. Meksika Örneği:..................................................................................................71
 
F. Değerlendirme:..................................................................................................72
 
1. OECD Yaklaşımının Değerlendirilmesi:.............................................................72
 
2. OECD Yaklaşımı Dışında Değerlendirme: .........................................................74
 
viii
 
II. ÜLKEMİZ UYGULAMASI: ...........................................................................79
 
A. Eski Düzenleme:................................................................................................80
 
1. Emsallere Uygunluk İlkesi Esas Alınmıştır: .......................................................81
 
2. Öz Sermaye Üzerinden Hesaplanan Faizler İlkesi Göz Önünde
 
Bulundurulmuştur: ..............................................................................................81
 
3. Şartlar Sağlandığında Borcun Tamamı Örtülü Sermaye Olarak
 
Değerlendirilmiştir:.............................................................................................82
 
4. İkincil Düzeltme ve Karşı Düzeltme Uygulamalarına Yer Verilmemiştir: .........82
 
5. Örtülü Sermaye Kullanımına Bağlı Kur Farkları Düzenlemeleri Açıkta
 
Kalmıştır: ............................................................................................................83
 
B. Mevcut Düzenleme:...........................................................................................84
 
1. Ortaklık İlişkisi: ..................................................................................................85
 
2. Öz Sermaye:........................................................................................................95
 
3. Borcun Tespiti:....................................................................................................96
 
4. Örtülü Sermaye Oranı: ......................................................................................100
 
5. Hesaplanan Faiz ve Kur Farkı:..........................................................................100
 
6. Örtülü Sermaye Faiz ve Kur Farkı: ...................................................................100
 
7. Kurumlar Vergisi Kesintisi: ..............................................................................101
 
8. Tespit Edilen Kazanç Farkı:..............................................................................101
 
9. Katma Değer Vergisi Uygulaması: ...................................................................102
 
10. Düzeltme İşlemleri:...........................................................................................103
 
C. Belli Başlı Hususlar:........................................................................................106
 
1. Örtülü Sermayenin Gerçek Kazanç İlkesi Boyutu: ...........................................106
 
2. İştirakten Borçlanma:........................................................................................111
 
3. İMKB’de İşlem Gören Hisseler: .......................................................................113
 
4. Oranların Toplu Olarak Dikkate Alınması:.......................................................116
 
5. Örtülü Sermaye Faizinin Kar Payı Boyutu: ......................................................120
 
6. Kur Farklarının Durumu: ..................................................................................130
 
7. Örtülü Sermaye Kullananın Dar Mükellef Kurum Olması: ..............................133
 
8. Borç Verenin Dar Mükellef Kurum Olması:.....................................................136
 
9. Konunun Katma Değer Vergisi Boyutu:...........................................................139
 
10. Vergilerin Kesinleşip Ödenmiş Olması Şartı: ...................................................152
 
ix
 
11. Yatırım İndirimi Uygulaması:...........................................................................171
 
12. Dar Mükellef Kurumlara Ödenen Örtülü Sermaye Faizi İçin Alacak Faizi
 
Kesintisi Uygulaması: .......................................................................................172
 
13.Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları: ....................................................177
 
14. Peçeleme: ..........................................................................................................189
 
15.Rasyonun Vergi İdaresini Bağlayıcı Olma(ma)sı: ............................................190
 
16.Rasyo İlkesinin Bağlayıcılığı: ...........................................................................192
 
17. Yatırım Maliyetine İlave Edilen Örtülü Sermaye Maliyetleri:..........................193
 
18. Tahvil İhracı Yolu İle Yapılan Borçlanmalar: ..................................................196
 
19. Aynen Aktarılan Krediler:.................................................................................204
 
20. Alınan Avansların Durumu:..............................................................................207
 
21. Ayni Sermaye Tahsisi: ......................................................................................212
 
22.Borç Karşılığı Senet Düzenlenmiş Olması Hali:...............................................215
 
23. Ticari Faaliyet Çerçevesinde Borçlanma: .........................................................217
 
24. Enflasyon Düzeltmesi ve Örtülü Sermaye: .......................................................223
 
III.ÖZ SERMAYE FAİZLERİ: ..........................................................................233
 
A. Giriş:.................................................................................................................234
 
B. Öz Sermayenin Varlık Nedeni:......................................................................237
 
1. Yatırımın Tamamının Kredi İle Finanse Edilmesi: ...........................................238
 
2. Yatırımın Yarısının Kredi İle Yarısının Öz Kaynaklarla Finanse Edilmesi:.....239
 
3. Yatırımın Tamamının Öz Kaynaklarla Finanse Edilmesi: ................................239
 
4. Karşılaştırma:....................................................................................................240
 
C. Öz Kaynak Maliyetleri:..................................................................................241
 
1. Giriş: .................................................................................................................241
 
2. Öz Kaynak Maliyetlerinin Tespit Yöntemleri:..................................................242
 
3. Ülke Uygulamaları:...........................................................................................243
 
4. Uygulamaya İtiraz:............................................................................................249
 
5. Uygulamanın Faydaları:....................................................................................250
 
6. Uygulama Zorlukları:........................................................................................253
 
7. Elde Eden Bünyesinde Vergileme: ...................................................................254
 
x
 
D. Ülkemiz Uygulaması:......................................................................................256
 
1. Ana Unsurlar:....................................................................................................256
 
2. Değerlendirme:..................................................................................................258
 
IV.ÇÖZÜMLÜ SORULAR:................................................................................259
 
A. Kısa Soru ve Cevaplar:...................................................................................261
 
B. Uygulamalı Sorular: .......................................................................................270
 
1. İştirak Edilen Kurumdan Borçlanma: ...............................................................270
 
2. Düzeltme Kısıtı – Yeterli Kazanç Olmaması:...................................................277
 
3. Düzeltme Kısıtı – İndirimli Kurumlar Vergisi:.................................................283
 
4. Düzeltme Kısıtı – Yatırım İndirimi:..................................................................292
 
5. Düzeltme Kısıtı – Özel Hesap Dönemi:............................................................300
 
6. Yatırım İndirimi Uygulaması:...........................................................................307
 
7. Gerçek Kişiden Borçlanma: ..............................................................................314
 
8. Gerçek Kişiden Borçlanma – Özel Hesap Dönemi: ..........................................321
 
9. Kollektif Şirketten Borçlanma: .........................................................................328
 
10. Kollektif Şirketten Dövizli Borçlanma: ............................................................334
 
11. Tam Mükellef Kurumun Türkiye’de Ticari Faaliyette Bulunmayan Dar Mükellef
 
Kurumdan Borçlanması: ...................................................................................341
 
12. Tam Mükellef Kurumun Türkiye’de Ticari Faaliyeti Bulunan Dar Mükellef
 
Kurumdan Borçlanması – Borcun Ana Merkezden Alınması:..........................347
 
13. Tam Mükellef Kurumun Türkiye’de Ticari Faaliyette Bulunan Dar Mükellef
 
Kurumdan Borçlanması – Borcun Türkiye’deki Şubeden Alınması:................359
 
14. Dar Mükellefiyete Tabi Kurumların Ana Merkezden Borçlanmaları: ..............367
 
15. Dar Mükellef Kurumun Tam Mükellef Kurumdan Borçlanması:.....................374
 
16. Dar Mükellef Kurumun Bir Başka Dar Mükellef Kurumdan Borçlanması: .....381
 
17. Ortaktan Dolaylı Borçlanma: ............................................................................389
 
18. Örtülü Sermaye Tutarının Hesaplanması: .........................................................399
 
19. Ortakla İlişkili Kişi: ..........................................................................................403
 
20.İMKB’de İşlem Gören Hisseler: .......................................................................410
 
21. Alınan Borcun İşletmede Kullanılmaması: .......................................................412
 
22. Örtülü Sermaye Niteliğinde Borç Alınan Kurumdan Aynı Zamanda Alacaklı
 
Olunması:..........................................................................................................416
 
xi
 
23.Birden Fazla Ortaktan Yapılan Borçlanma-Basit Örnek:..................................420
 
24.Birden Fazla Ortaktan Yapılan Borçlanma: ......................................................428
 
25. Oranların Toplu Olarak Dikkate Alınması:.......................................................433
 
26. Yabancı Para Üzerinden Yapılan Borçlanmalar (Düzey 1)...............................438
 
27. Yabancı Para Üzerinden Yapılan Borçlanmalar (Düzey 2): .............................441
 
28. Yabancı Para Üzerinden Yapılan Borçlanmalar (Düzey 3): .............................447
 
29. Dar Mükellef Kurumlardan Yapılan Borçlanma:..............................................452
 
30. Dar Mükellef Kurumlardan Yapılan Borçlanma - Revizyon: ...........................461
 
31.Bankalardan Yapılan Borçlanma: .....................................................................473
 
32. Tahvil İhracı Yolu İle Borçlanma: ....................................................................477
 
33. Aynen Aktarılan Kredi:.....................................................................................485
 
34. Alınan Avansların Durumu:..............................................................................492
 
35. Alınan Avansların Durumu – Kur Farkı: ..........................................................499
 
36. Ticari Faaliyet Çerçevesinde Borçlanma: .........................................................507
 
37. Yatırım Maliyetine İlave Edilen Örtülü Sermaye Faizi: ...................................518
 
38.Borç Kullanılan Kişiler: ....................................................................................525
 
39. Peçeleme: ..........................................................................................................535
 
40. Emsallere Uygunluk İlkesine Aykırı Borçlanma: .............................................542
Fiyatı Düşünce E-Posta Gönder
Onayla
2019 KPSS A Maliye Video Ders Notları Murat Güzelli Benim Hocam YayınlarıBenim Hocam Yayınları
1
KPSS Maliye Konu Kitapları, 2019 KPSS A Maliye Video Ders Notları Murat Güzelli Benim Hocam Yayınları
26.25TRY
Maliye 2 Ders Notları Savaş YayınlarıSavaş YayıneviKPSS Maliye Konu Kitapları, Maliye 2 Ders Notları Savaş Yayınları
10TRY
KPSS A Grubu Maliye Konu Anlatımı Arda Hakan ÖĞRETİR 6. Baskı 4T Yayınları4T YayıneviKPSS Maliye Konu Kitapları, KPSS A Grubu Maliye Konu Anlatımı Arda Hakan ÖĞRETİR 6. Baskı 4T Yayınları
44TRY
2019 KPSS A Grubu ve Tüm Kurum Sınavları Maliye P48 Konu Anlatımlı Savaş YayınlarıSavaş Yayınevi
1
KPSS Maliye Konu Kitapları, 2019 KPSS A Grubu ve Tüm Kurum Sınavları Maliye P48 Konu Anlatımlı Savaş Yayınları
37.5TRY
2019 KPSS ve Kurum Sınavları İçin Değişen Bütçe 4T Yayınları4T YayıneviKPSS Maliye Konu Kitapları, 2019 KPSS ve Kurum Sınavları İçin Değişen Bütçe 4T Yayınları
15.2TRY
Bu Kategorinin Maksimum İlk 10 Ürünü
Maksimum Kitap Bilgilendirme Ekranı
x

Maksimum Kitap Olarak Size Yeni Fırsatlarımızı ve Kampanyalarımızı Ulaştırmak İstiyoruz

Evet Kabul Ediyorum

(veya ESC Tuşuna Basabilirsiniz.)