TYT ve AYT konularını yetiştirmek ve sonrasında bolca test ve deneme çözebilmek için planlar yapıldı. Programlar oluşturuldu. Bu programları hazırlarken ders tekrarlarına, iyi öğrenilmemiş konuların gözden geçirilmesine ya da hastalık vb. gibi durumlarda yaşanacak aksaklıkları hesaba katmamak sıkça yaptığımız bir hatadır.

Öğrenmenin doğası gereği bazı konular unutulabilir. Bu beklenmedik bir durum değil. Yeni konuları sistemli bir şekilde çalıştığımız gibi, bildiğimiz konuları da sistemli olarak tekrar etmek ve o konularda düzenli tekrar yapmak bizi daha sonra yaşayacağımız zaman ve motivasyon kayıplarından koruyacaktır.

TYT ve AYT konularından her ders için ayrı ayrı oluşturduğumuz ders takip çizelgeleri bu konuda yardımcı olmak amacıyla hazırlandı. Geriye dönük tekrarlarımızı bu çizelgelerle planlarken üç durumu göz önüne almak gerekir. Eğer; uzunca süre bir konuyu tekrar etmediysek,denemelerde daha önceden çalıştığımız konularda hata yapıyorsak, çalışırken çözdüğümüz testlerde yeterli değilsek ya da başarımız azalıyorsa çizelgeleri kullanarak konu tekrarları için kendimize ödevler vermemiz gerekir. Bu tekrarlar sadece test tekrarı şeklinde olabileceği gibi konu tekrarı yapılacak şekilde de planlanabilir.

Böylece çalıştığımız konuları unutmadan, üstüne ekleye ekleye ilerleyebiliriz. Bu ilerlemeyi de çözdüğümüz denemelerle test edebiliriz. Çözdüğümüz denemelerle paralel olarak bu çizelgelerde, hem yaptığımız çalışmaların ne derece başarılı olduğunu, hem de eksik olduğumuz konuları takip edebiliriz.

 

Çizelgelerin kullanımı için “TYT-AYT Ders Takip Çizelgelerini Nasıl Kullanırım?” videosunu izleyebilirsiniz.

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EFJikdktOh4

maksimum kitap ödeme bilgi
Alt Bilgi